ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Εγκόλπιο ημερολόγιο του έτους 2012 μ.Χ., της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών

Κυκλοφόρησε το νέο εγκόλπιο ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, για το σωτήριο έτος 2012. 
Αφιερωμένο στο χιώτη ναυτικό, αλλά και στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου (11 Νοεμβρίου 1912). 
Η θεματολογία του ημερολογίου κινείται γύρω από το υψηλό αυτό γεγονός, όπως εξηγεί στον Πρόλογο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος. 
Οι σελίδες από 6 - 46, 72 - 73 και 92 - 92 με πεζό και ποιητικό λόγο και φωτογραφικό υλικό αφορούν στην Απελευθέρωση της Χίου από τους Τούρκους.
Στις σελίδες από 47 - 71 καταγράφεται το εορτολόγιο του 2012. 
Στις σελίδες από 74 - 91 περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη Διοικητική Διάρθρωση της Μητροπόλεως, τις Ενορίες, τους Εφημερίους, τις Ιερές Μονές, την τοπική Αγιολογία, τηλέφωνα Ιερών Ναών και Μονών, την πνευματική και φιλανθρωπική διακονία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν σ’ όλες τις Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως. 
Τα έσοδα από το Ημερολόγιο θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: