Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (2009)

Έτοιμη και η αφίσα του Α΄ Συνεδρίου του Συνδέσμου 


Έτοιμη η πρόσκληση για το Α΄ Συνέδριο του Συνδέσμου


Πρόγραμμα Α' Συνεδρίου Συνδέσμου Κληρικών Χίου


Δελτίο τύπου - Α΄ Συνέδριο Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Πρώτες εντυπώσεις από το Συνέδριο του Συνδέμου Κληρικών Χίου

"Λαμπρό το συνέδριο" γράφει η "Δημοκρατική" >> Λαμπρές και οι απουσίες

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ Το έργο και η προσφορά των Κολλυβάδων Πατέρων

Το Α΄ Συνέδριο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, απολογισμός, συμπεράσματα, προτάσεις, ευχαριστίες.

Του Αριστείδη Γ. Θεοδωρόπουλου


Οι Άγιοι "Κολλυβάδες" Πατέρες


Δημοσιεύματα για το Συνέδριο