ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

"KAINOYΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου κληρικών Χίου παραβρέθηκε, χαιρετίζοντας τις εργασίες της ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά με την κίνηση αυτή την ύπαρξη και λειτουργία του Συνδέσμου. Ο ίδιος μίλησε για την «Καινούρια πραγματικότητα στην Χιακή Εκκλησία» και βασιζόμενος στο λόγο του Ευαγγελίου υποστήριξε ότι κυρίως οι έγγαμοι κληρικοί έχουν ανάγκες και δικαιώματα τα οποία και πρέπει να προασπίσουν και η εκκλησία θα είναι υποστηριχτής των δίκαιων αιτημάτων. «Δεν μπορεί τα παιδιά σου να σου ζητούν ψωμί και εσύ να ταΐζεις πέτρες» δήλωσε χαρακτηριστικά, καταδεικνύοντας την αλλαγή στις σχέσεις της Μητρόπολης με το Σύνδεσμο. 

Αναφορικά με το αν θα προέτρεπε τους κληρικούς να εγγραφούν στο Σύνδεσμο, ο Σεβασμιότατος απάντησε ότι σε περίπτωση που γίνουν δεκτές ορισμένες φραστικές τροποποιήσεις στο καταστατικό του τότε δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. 

Ευχαριστώντας τον Σεβασμιότατο για την παρουσία του στη γενική συνέλευση, ο πρόεδρος του Συνδέσμου π. Γ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε και εκείνος στην αλλαγή σελίδας για την τοπική εκκλησία.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΔΑΔεν υπάρχουν σχόλια: